camera hành trình 701

1.610.000

1. Novatek chương trình 96.220 + ov.99141
2 , màn hình 2,7 – inch
3,120 độ góc rộng
4 , 1,3 triệu điểm ảnh Video
5. 1280 * 720P

Loading...