KK5000(Dual Lens)

2.375.000

1. Chương trình F20 Full + Chi ov.99141
2. Màn hình 4,3- inch
3,130 độ góc rộng
4. 1920 * 1080P / 30帧
5, 3 triệu điểm ảnh
6, với Bluetooth, ngôn ngữ

Loading...