SSD 120Gb KingDian S400

600.000VND

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: KingDian
  • Dung lượng: 120GB
  • Đọc/Ghi ngẫu nhiên: 71k/​54k
  • Đọc tuần tự: 521MB/​s
  • Ghi tuần tự: 131MB/​s

còn 0 sản phẩm